Gebedsgroep

De gebedsgroep komt 2 keer per maand bij elkaar om te bidden en te praten. Wij danken en bidden o.a. voor de school, de kinderen, de leerkrachten en de gezinnen. Je bent van harte welkom om mee te bidden, in stilte of hardop
Wanneer komen wij bij elkaar:

  • Elke eerste maandag van de maand
  • Elke derde woensdag van de maand

We verzamelen ons rond de keuken in school om 8.30 uur.
Wanneer er nog kleine kinderen thuis zijn, neem ze gerust mee!
Welkom!

Ouderbijdrage

Wij vragen van u elk jaar een ouderbijdrage. Deze bijdrage is ervoor om uw kind mee te laten doen met verschillende schoolactiviteiten zoals het schoolreisje, de sportdag, de koningsspelen, de kerstcrea en verschillende vieringen. Ook wordt het afscheid van groep 8 met het daarbij behorende kamp, de musical en het afscheidscadeau hiervan betaald. De overheid geeft ons als school hiervoor geen financiële middelen en we beschouwen ze wel als waardevolle evenementen en ervaringen voor de kinderen in hun schoolloopbaan.

De ouderbijdrage  is vastgesteld met instemming van de ouders in de schoolraad op €50,- per kind. Ieder schooljaar zal rond maart de ouderbijdrage gefactureerd worden.

Mocht je geen financiële middelen hebben om deze ouderbijdrage te voldoen, neem dan contact met Doreen de Bruijn op (via Parro of via doreen.debruijn@florion.nl).