Aanmelding en instroom

Uw kind is op onze school ‘het Koraal’ van harte welkom als hij of zij 4 jaar is.

Ouders die zich oriënteren op een basisschool voor hun kind, zijn van harte welkom voor een vrijblijvend gesprek en rondleiding bij ons op school. Indien u uw kind wilt aanmelden kan het aanmeldingsformulier op school worden opgehaald of op verzoek toegestuurd worden.

De eerste schooldag van de vierjarige kleuter is de dag na zijn verjaardag. Voor uw kind vier jaar wordt, mag het twee dagdelen komen wennen. De leerkracht neemt contact met u op om een afspraak te maken.

Wanneer u door verhuizing of andere redenen uw kind wilt aanmelden is er uiteraard altijd de gelegenheid om kennis te maken met de school en een dag mee te draaien in de nieuwe klas.

Schoolgids

Door hiernaast op de afbeelding van de schoolgids te klikken, opent u de ‘digitale schoolgids‘.

Wanneer u deze ‘digitale schoolgids‘ heeft geopend, kunt u die gerust opslaan of uitprinten.
In verband met privacy zijn de adresgegevens van personeelsleden, leerlingen e.a. uit deze ‘digitale’schoolgids weggelaten.

Schooltijden

Groep 1 en 2

Dag Ochtend Middag
Maandag 08.30 – 12.00 uur 12.45 – 14.45 uur
Dinsdag 08.30 – 12.00 uur 12.45 – 14.45 uur
Woensdag 08.30 – 12.30 uur
Donderdag 08.30 – 12.00 uur 12.45 – 14.45 uur
Vrijdag geen school

Groep 3 t/m 8

Dag Ochtend Middag
Maandag 08.30 – 12.00 uur 12.45 – 14.45 uur
Dinsdag 08.30 – 12.00 uur 12.45 – 14.45 uur
Woensdag 08.30 – 12.30 uur
Donderdag 08.30 – 12.00 uur 12.45 – 14.45 uur
Vrijdag 08.30 – 12.00 uur 12.45 – 14.45 uur

Vakantierooster

Seizoen 2019/2020

Data
Eerste schooldag 26 augustus 2019
Herfstvakantie 21 oktober t/m 25 oktober 2019
Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie 17 februari t/m 21 februari 2020
Goede Vrijdag 10 april 2020
Tweede Paasdag 13 april 2020
Meivakantie 27 april t/m 8 mei 2020
Hemelvaart 21 en 22 mei 2020
Tweede Pinksterdag 1 juni 2020
Laatste vrijdagmiddag 3 juli 2020 (middag vrij)
Zomervakantie 6 juli t/m 14 augustus 2020

De extra vrije dagen (studiedagen) van 2019/ 2020 zijn:
Maandag 28 oktober 2019
Woensdag 8 april 2020
Vrijdag 19 juni 2020

I.v.m. de koningsspelen op vrijdag 17 april zijn de groepen 1 en 2 woensdag 15 april vrij en gaan zij vrijdag 17 april ’s ochtends naar school.

Absentie / Verlof

Absentie
Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet op school kan komen, willen wij dit graag zo snel mogelijk weten. U kunt hiervoor tussen 8.00 uur en 8.30 uur naar school bellen of een Parro-bericht naar de groepsleerkracht sturen.

Verlof
In de volgende omstandigheden kan uw kind toestemming krijgen voor verlof:

  • Het bezoek aan een arts.
  • Het bijwonen van het huwelijk van een familielid in de 1e of 2e graad.
  • Viering van een huwelijksjubileum van familie in de 1e of 2e graad (Jubilea zijn 12,5; 25; 40; 50 en 60 jaar).
  • Ernstige ziekte of overlijden van een familielid (in de 1e of 2e graad).
  • Verhuizing van het gezin.

Verlof moet u minimaal een week van tevoren aanvragen bij onze administratie.
Dit kan per mail: administratie.hetkoraal@florion.nl