Schoolraad

Het Koraal is één van de scholen die deel uitmaken van de Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs Florion. Elk van deze scholen heeft een schoolraad. Daarin zit een vertegenwoordiging van de ouders en van het team van de school. Zij vergaderen samen met de schooldirectie als schoolraad.

De oudergeleding van de schoolraad behartigt de belangen van de ouder en van het kind en de teamgeleding behartigt het belang van de personeelsleden. Als schoolraad denken we mee over belangrijke (beleids-) onderwerpen die op school aan de orde zijn. Ook vormt de schoolraad een schakel tussen de ouders en het centraal bestuur.